بانک پروژه های اتوکد

ترسیم نقشه های اتوکد

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 29
  • بازدید دیروز : 160
  • بازدید کل : 167147

آمار بازدید سایت

پیوند ها

خودآموز اتوکد-بخش2


Open ) Ctrl+O):

باز کردن یک سند موجود.این دستور برای بازکردن فایلهای از قبل ذخیره شده به کار میرود.در این پنجره فایل از قبل ذخیره شده خود را انتخاب نموده ودکمه Open را بزنید .همچنین در این کادر میتوانید فایلهای خود را مدیریت نمایید.

New )Ctrl+N):

ایجاد یک سند جدید برای ترسیم موضوعات در اتوکد.برای ایجاد فایل جدید درAuto CADدوروش وجود دارد.یکی اجرای دستورNEW ودیگری دستور QNEW .در هرصورت طریقه کار با دو دستور فوق به نحوه تنظیم متغیر سیستمی StartUp بستگی دارد.

متغیر سیستمی StartUp

کنترل کننده ظهور کادر Create New Drawing پس از اجرای دستورNEW میباشد.

اجرای دستوربه صورت تایپ دستور در خط فرمان وفشردن کلید اینتر                                                         Command: startup 

Enter new value for STARTUP

دراین حالت با استفاده از دوگزینه 0و 1به پیغام فوق پاسخ دهید.

0 : دراین حالت پس از اجرای دستور NEW کادر Create New Drawing ظاهر نمیشود.وبایدازطریق select a file یک فایل الگو را انتخاب نمایید.در این صورت هر بار پس از اجرای دستورNEW کادرSelect a file ظاهر میشود که انواع فایل الگو در آن درج شده است.فایل الگوی اتوکد برای سیستم متریک acadiso.dwt وبرای سیستم اینچی acad.dwt میباشد.

:1 دراین حالت پس از اجرای دستور NEW کادر Create New Drawing ظاهر میشود.دراین پنجره میتوانید سیستم ترسیمی ونوع واحد اندازه گیری را انتخاب نمایید.در این کادر به سه طریق میتوان یک فایل جدید ایجاد کرد.

کادرCreate New Drawingشامل سه دکمه یا سربرگ میباشد.

الف:دکمهStart from Scratch:با استفاده از این دکمه میتوانید یکی از دوحالت سیستم Metric(متریک)ویا سیستمImperial(اینچی )را انتخاب نمایید.

 ب:دکمه Use a Template:در این قسمت میتوانید از فایل الگو کمک بگیرید.

ج:دکمهUse aWizard: با استفاده از این دکمه دو روش برای رسیدن به یک فایل جدید استفاده میشود.

گزینهAdvanced Setup:این گزینه را انتخاب ودکمه OK رابزنید.کادر دیگری باز میشود که باید ابتدا یکی از سیستمهای اندازه گیری طولی مانند سیستم اعشاری(Decimal)و سیستم مهندسی(Engineering)و سیستم معماری (Architectural) و سیستم کسری(Fractional) وسیستم علمی(Scientific) راانتخاب کرده وبه کادر بعدی مراجعه کنید.در این کادر باید نوع قالب اندازه گیری زاویه مورد استفاده را تعیین بنمایید.زوایای مورد استفاده عبارتند از:دهدهی زاویه(Decimal Degrees)ودرجه.دقیقه.ثانیه(Deg/min/sec)وگراد(Grads)و رادیان(Radians)و واحد نقشه برداری(Sureyor s Units). کادر بعدی نیزبرای مشخص کردن جهت مرجع به کار میرود.پس از تعیین جهت مرجع به کادر بعدی راهنمایی خواهید شد که درآنجا نیز باید جهت چرخش دستگاه مختصاتی را مشخص نمایید.جهت پیش فرض اتوکد برای چرخش خلاف جهت حرکت عقربه های ساعت میباشد.در کادر بعدی باید محدوده ترسیمات را توسط دوگزینه عرض(Width)وطول(Length) مشخص نمایید.در پایان نیز کادر را با کلیک دکمه Finish ببندید.

گزینه Quick Setup:پنجره های این گزینه نیز همانند موارد فوق میباشد.(ادامه در بخش 3)

  انتشار : ۸ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 268

کاشان-خیابان بابا افضل-ساختمان میرصیفی

تلفیق علم وهنردرتصویرطرحی برتر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما