بانک پروژه های اتوکد

ترسیم نقشه های اتوکد

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 35
  • بازدید دیروز : 160
  • بازدید کل : 167153

آمار بازدید سایت

پیوند ها

خودآموز اتوکد-بخش6


  • روشهای ورود دستور AutoCAD

1-نوار های ابزار. 2-خط فرمان. 3-ماکروها یاکلیدهای ترکیبی.4-استفاده از کلیدهای فلش بالا وپایین. 5-تابلو ابزار

نکات زیر درقرارگیری دستها اهمیت زیادی بر سرعت دارند.

الف: دست راست به ندرت ازماوس جدا میشود.تنها برای وارد کردن اعداد از سمت راست صفحه کلید وهمچنین فشردن کلید Enter ازدست راست استفاده میگردد.

ب:کلیدهابادست چپ زده میشود.

ج:برای Enter کردن از انگشت شصت دست چپ کلیدSpaceزده میشود.

ظاهر یا پنهان کردن نوارهای ابزار

بر روی یکی از آیکونهای نوار ابزار راست کلیک کرده وروی نوار ابزار مورد نظر کلیک کرده تا تیک دار شود.در این صورت نوارابزار مورد نظر در صفحه نمایان میشود.

 

  • تکرار دستور قبلی

وقتی در خط فرمان AutoCAD با عبارت Command روبرو باشید به معنی آن است که اکنون هیچ دستوری درجریان نیست.در این صورت فشردن کلیدEnter ویا Space منجر به تکرار دستور قبلی خواهد شد.

 

دستور GRID

برای نمایش وهمچنین تنظیم نقاط شبکه بندی در صفحه AUTOCADبه کار میرود.وبا کلید F7 فعال وغیر فعال میگردد. همچنین میتوان دکمه displayGRID را در نوار وضعییت فعال نمود.

دستور SNAP

برای پرش مکان نما در فواصل معینی به کار میرود. وبا کلید F9 فعال وغیر فعال میگردد. . همچنین میتوان دکمه snap Mode را در نوار وضعییت فعال نمود.

ابزار polar tracking

یک وسیله کمک ترسیمی برای مقید کردن مکان نما جهت حرکت در سه راستای X,Y,Z ویا تحت زاویه میباشد. وبا کلید F10 یا کلید ترکیبی Ctrl+U فعال وغیر فعال میگردد. همچنین میتوان دکمه polar tracking را در نوار وضعییت فعال نمود.

ابزار Object Snap

برای پرش مکان نما بر روی نقاط کلیدی موضوعات است.برای استفاده از این ابزار(SnapO) باید ابتدا این ابزار را فعال نمایید.یکی از روشها نگه داشتن کلید Shiftیا Ctrl وراست کلیک نمودن در صفحه گرافیکی میباشد. وبا کلید F3 فعال وغیر فعال میگردد.همچنین میتوان دکمه Object Snap را در نوار وضعییت فعال نمود.گزینه های این ابزار به شرح زیر است:

Endpoint مکان نما را وادار به پرش نقطه پایانی موضوعات میکند.

Midpoint مکان نما را وادار به پرش نقطه میانی موضوعات میکند.

Intersection مکان نما را وادار به پرش نقطه ای میکند که محل تقاطع موضوعات با یکدیگر است.

Apparent Intersectاین ابزار محل تقاطع ظاهری دو موضوع را بایکدیگر مکان یابی مینماید.

Extension امتداد یک پاره خط یا کمان را ردیابی میکند

Center برای معرفی مرکز دایره وکمان یا بیضی بکارمیرود.

Quadrant برای معرفی ربع دایره وکمان یا بیضی بکارمیرود

Tangent برای معرفی نقطه مماس دایره وکمان یا بیضی بکارمیرود

Perpendicular این ابزار برای معرفی نقطه عمود بر یک موضوع کاربرد دارد

Parallel امتداد موازی یک پاره خط یا خط نامحدود را مکان یابی میکند.

Node برای معرفی محل قرار گیری نقطه کاربرد دارد.

Insert برای معرفی محل درج بلوک یا متون استفاده میشود

Nearest این ابزار جزیی از موضوع را مشخص کرده وبر روی آن واقع شده است.

None به صورت موقت فعالیت دیگر ابزارها را برای معرفی نقطه فعلی ازبین میبرد.

Temporary track pointبه تنهایی عمل نمی کند بلکه درصورتی کارخواهد کرد که یک یا چند ابزارقبلی فعال باشد وردیابی امتداد یک نقطه کلیدی بر روی یک موضوع را در حالت افقی وعمودی انجام میدهد.

(ادامه در بخش7)

  انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 369

کاشان-خیابان بابا افضل-ساختمان میرصیفی

تلفیق علم وهنردرتصویرطرحی برتر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما