بانک پروژه های اتوکد

ترسیم نقشه های اتوکد

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 66
  • بازدید دیروز : 160
  • بازدید کل : 167184

آمار بازدید سایت

پیوند ها

خودآموز اتوکد-بخش5


  • خط فرمان Command Line

محلی است که میتوان نام دستور را (بدون درنظرگذفتن حروف کوچک یا بزرک) نوشته وکلید Enter رافشار دادو اجرای دستورات را پی گیری نمود.همچنین کاملترین روش ورود دستورات است واستفاده از آن تا حدود 3 برابر سرعت را افزایش میدهد. وتوسط کلید های Ctrl+9 نمایان وپنهان میشود.همچنین دستور COMMANDLINEHIDE برای پنهان کردن ودستورCOMMANDLINEبرای ظاهر کردن خط فرمان استفاده میشود.

  • منطقه نقشه کشی یا گرافیکیGraph Screen

منطقه ای است که مدل سازی دو بعدی وسه بعدی در آن انجام میشود.

  • نوار وضعییت Status Bar

در بخش انتهایی محیط AutoCAD قرار دارد وشامل دکمه های تنظیمات میباشد.و برای جابجایی بین دوحالت نماد ونوشتاری میتوان بر روی یکی از این آیکونها کلیک راست نموده وگزینه Use Icons را انتخاب نمایید.

متغیرسیستمی COORDS

این متغیر برای تغییر حالت نمایش مختصات گوشه پایین سمت چپ نواروضعییت میباشد.ودارای چهارحالت0,1,2,3 میباشد.

اجرای دستور درخط فرمان وفشردن کلید Enter

Command: COORDS 

 

وفشردن کلید    Enter      تایپ یکی از حالتهای0,1.2.3 

Enter new value for COORDS <2

 

0: در این وضعییت مختصات مطلق به صورت کدر وغیرفعال به نمایش درمی آید.

1:در این حالت مختصات مطلق به صورت دکارتی نمایش داده میشود.

2:مختصات به صورت مطلق ودکارتی نمایش داده میشود تاموقعی که درون دستوری قرار بگیرید که آن دستور انتظار ورود یک نقطه را داشته باشد.آن وقت این مختصات به صورت نسبی وقطبی نمایش داده میشود.

3: مختصات به صورت مطلق ودکارتی نمایش داده میشود تاموقعی که درون دستوری قرار بگیرید که آن دستور انتظار ورود یک نقطه را داشته باشد.آن وقت این مختصات نسبت به مقادیرطول وعرض جغرافیایی به روز میشود و نمایش داده میشود.

 

دستور LIMITS

با اجرای این دستور میتوانیدبا معرفی دو نقطه قطری محدوده ای چهارگوش را برای ترسیمات خود تعریف کنیدپس از این کار دیگرنمیتوانید در خارج از این محدوده ترسیماتی داشته باشید.با اجرای دستور پیغامهای زیر را خواهید دید.

Command: LIMITS

Specify lower left corner or [ON/OFF] <0.0000,0.0000

مختصات نقطه ای را تایپ ویا نقطه ای را به عنوان گوشه سمت چپ وپایین صفحه کلیک نمایید.

ابعاد کاغذ A3

Specify upper right corner <420.0000,297.0000

مختصات نقطه دوم را تایپ ویا نقطه دوم را به عنوان گوشه سمت راست وبالای صفحه کلیک نمایید

ON :محدوده را فعال کرده ونمیتوانید خارج از محدوده ترسیمی داشته باشید

OFF :اثر دستور LIMITS را از بین میبرد.

ترسیماتی چون دایره در این دستور جزء استثنائات میباشد یعنی اگر مرکز دایره داخل محدوده ترسیم باشد.ومقدار شعاع دایره خارج از محدوده کلیک شود.بازهم دایره را ترسیم میکند.ویرایشها را میتوان در خارج از محدوده انجام داد.شرط مشاهده محدوده نقشه کشی فعال بودن دستور GRID میباشد.

دستور UNITS

این دستور برای تنظیم واحد های طولی وزاویه ای مورد استفاده قرار میگیرد.این تنظیمات برای ترسیمات وهم چنین دریافت گزارش از اتوکد کاربرد دارند.اجرای این دستور در خط فرمان وزدن کلید Enter کادر UNITSرا نمایان میکند. کادرDrawing Units ازدوبخش اصلی با گزینه های مربوطه تشکیل شده است.

Command: UNITS

واحدطولLength:واحداعشاری(Decimal)وواحدمهندسی(Engineering)وواحدمعماری(Architectural)وواحدکسری(Fractional) و واحد علمی(Scientific) میباشد.

واحدهای زاویه Angle : دهدهی زاویه(Decimal Degrees)و درجه.دقیقه.ثانیه(Deg/min/sec)و گراد(Grads)و رادیان(Radians)و واحد نقشه برداری(Sureyor s Units).

Precision: میزان دقتی است که از یک تا هشت رقم بعد از اعشاردرطول وزاویه میتوان داشت.

Clockwise:بافعال نمودن این گزینه جهت چرخش زوایا موافق با جهت چرخش عقربه های ساعت خواهد بود.

دکمهDirection… :این گزینه کادری را ظاهرمیکند که جهت تنظیم مبنا برای زاویه صفر دستگاه مختصات به کارگرفته میشود.

(ادامه در بخش6 )

  انتشار : ۲۲ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 330

کاشان-خیابان بابا افضل-ساختمان میرصیفی

تلفیق علم وهنردرتصویرطرحی برتر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما