بانک پروژه های اتوکد

ترسیم نقشه های اتوکد

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 33
  • بازدید دیروز : 160
  • بازدید کل : 167151

آمار بازدید سایت

پیوند ها

خودآموز اتوکد-بخش4


  • نوار ابزار دسترسی سریع Quick Access T OOLBAR

در کنار نوار کاربردی قرار دارد وشامل دستورات پرکاربردزیر میباشد.                                            

:Workspace

کرکره مربوط به تغییر فضای کاری AutoCAD شامل گزینه های زیر است.

2D Drafting & Annotatiion: ابزارهایی رابرای ترسیمات دو بعدی در دسترس قرار میدهد.

AutoCAD Classic: ابزار های کاملتری نسبت به 2D Drafting & Annotatiion برای ترسیمات دوبعدی قرار میدهد.

3D Basics: ابزار های ابتدایی مربوط به ایجاد مدل های سه بعدی در دسترس قرار میدهد.

3D Modeling: ابزار های کاملتری مربوط به ایجاد مدل های سه بعدی در دسترس قرار میدهد.

 

  • نوار منو Menu Bar

برای ظهور نوار منو از نوار ابزار دسترسی سریع Quick Access Toolbar استفاده میشود یا مقدار متغییر سیستمی Menu Bar را 1 تنظیم نمایید ویا از AutoCAD Classic استفاده کنید.

  • متغییر سیستمی Menu Bar

این متغیر برای نمایش منوها در فضای اتوکد استفاده میشود ودارای دوحالت 0 و 1 میباشد. بااجرای این گزینه در خط فرمان وفشردن کلید Enter در مقابل پیغام ظاهر شده عدد 0یا 1 را وارد کنید.عدد 0 منوها را مخفی وعدد 1 منوها را نمایان میکند.

منوهای اتوکد به شرح زیر میباشد.

File:این منو دستوراتی جهت مدیریت فایلهای اتوکد مانند باز کردن وذخیره کردن ووارد وصادر کردن فایلها و... را درخود جای داده است.

Edit: این منو دستوراتی برای ارتباط بانرم افزارهای دیگر وفضای خارج از اتوکد رادارد.

View: دراین منو دستوراتی برای کنترل صفحه تصویر قرار دارند.

Insert: این منو برای درج فایلهای نقشه کشی وتصاویر و ودیگر ویژگیهایی از این قبیل ارائه کرده است.

Format: این منو دستوراتی را برای مدیریت کارها وهمچنین بهینه سازی نقشه جاری درخود جای داده است.

Tools:این منو ابزارهایی برای تنظیم پیکربندی اتوکد وپیکربندی فایلها دردسترس قرارداده است.

Draw:در این منو همه دستورات ترسیمی ازقبیل خط وکمان ودایره وچند ضلعی و.... قرار دارد.

Dimension: تمامی دستورات مربوط به اندازه گذاری در این منو قرار گرفته است.

Modify:این منو برای ویرایش نقشه وموضوعات رسم شده دستوراتی را ارائه مینماید.

Parametric:درج ومدیریت انواع قیود توسط دستورات موجود در این منو صورت میگیرد.

Express:در این منو یک سری دستورات متفرقه وکاملتری از دستورات دیگر منوها قرار دارد.

Window:این منو دستوراتی جهت مدیریت پنجره فایلهای بازشده کنونی را دردسترس شما قرار میدهد.

Help:این منو در بر دارنده ابزارهایی است که برای راهنمایی ویا بهبود کار با اتوکد موثر هستند.

  • جابجایی بین نقشه های باز

باز کردن همزمان چند فایل اجتناب ناپذیر است.برای جابجایی سریع بین نقشه های باز از کلید ترکیبی Ctrl+Tab استفاده میشود.همچنین میتوانید از منوی Window استفاده بنمایید.

دستورSYSWINDOWS

این دستور برای مدیریت پنجره های باز شده در اتوکد به کار میرود.با اجرای دستور درخط فرمان پیغام زیر را خواهید دید.

Command: SYSWINDOWS

Enter an option [Cascade/tile Horizontal/tile Vertical/Arrange icons

گزینه های این دستور به شرح زیر میباشد.برای اجرای هرگزینه کافی است حروف ابتدای هر گزینه را تایپ کرده وسپس کلید Ãرافشاردهید.

Cascade:این گزینه پنجره های بازشده رابصورت آبشاری روی هم قرار میدهد.

Tile Horizontal: این گزینه پنجره های بازشده رابصورت افقی روی هم قرار میدهد.

Tile Vertical: این گزینه پنجره های بازشده رابصورت عمودی روی هم قرار میدهد.

Arrange icons: این گزینه پنجره های بازشده رابصورت مرتب درکنارهم در پایین پنجره اتوکد قرار میدهد.(ادامه در بخش پنجم)

  انتشار : ۱۸ مهر ۱۳۹۴               تعداد بازدید : 396

کاشان-خیابان بابا افضل-ساختمان میرصیفی

تلفیق علم وهنردرتصویرطرحی برتر

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما